sv.speling.org

Status for The Swedish People's Dictionary

Godkända ord: 1 (kontrollerade minst fyra gånger)
Ord som kontrollerats två gånger: 1 (till version 1.4)
Delvis godkända ord: 1 (kontrollerade minst en gång)
Ej kontrollerade ord: 1 (ingen har sett dem)
Tveksamma ord: 1 (ord som det både sagts ja och nej till)
Bortsorterade "ord": 1 (ord som det bara har sagts nej till)

Arbetet på Svenska folkets ordlista är en del av SSLUG:s lokaliseringsarbete.

This page is maintained by Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.se>)