sv.speling.org

Installation av Den stora svenska ordlistan till ispell

Ispell är antagligen det mest använda stavningskontrollsprogramet på Unix-system.

Varje gång Den stora svenska ordlistan blir uppdaterad packar vi också den för användning med ispell.

Installationsvägledning

Kom ihåg att ispell skall vara installerat innan du startar.

  1. Hämta tar-filen från http://sv.speling.org/filer/.
  2. Packa upp den.
  3. Gå in i den katalog som skapades.
  4. Kör kommandot make all.
  5. Kör kommandot make install (som su).
  6. Rensa upp.

Det kan till exempel se ut så här:

user$ cd /tmp
user$ wget -q http://sv.speling.org/filer/ispell-sv-1.3.8
.tar.gz
user$ tar xzf ispell-sv-1.3.8
.tar.gz
user$ cd ispell-sv-1.3.8

user$ make all
...
user$ su
Password:
root$ make install
...
root$ exit
user$ cd ..
user$ rm -rf ispell-sv-1.3.8

Användning av ordlistan

Ifall du till exempel vill testa filen "stavfel" efter stavfel med Ispell och svenska ordlistan kan det göras med kommandot:

    
user$ ispell -d svenska -C -L -b -S stavfel

Flaggorna "-C -L -b -S" är inte helt nödvändiga, men de ger av erfarenhet det bästa resultatet för de allra flesta. Ifall du vet när ett ord ska vara sammansatt och när det inte ska vara det bör du skippa "-C".


Den svenska ordlistan till ispell är en del av SSLUG's lokaliseringsarbete.

Denna sidan underhålls a Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)