sv.speling.org

Installation av Den stora svenska ordlistan till aspell

Aspell är ett rättstavningsprogram, som i motsättningen till det mer använda ispell, kan ta hänsyn till hur ord låter när det skall gissa vad man hade tänkt sig att skriva.

Varje gång Den store svenska ordlistan blir uppdaterad så packar vi den också till användning med aspell.

Installationsvägledning

Kom ihåg att aspell skall vara installerat innan du kör igång.

  1. Hämta tar filen ifrån http://sv.speling.org/filer/.
  2. Packa upp den.
  3. Gå in i katalogen som skapades.
  4. Kör kommandot make all.
  5. Kör kommandot make install. (som su)
  6. Rensa upp.

Så här kan det till exempel se ut:

user$ cd /tmp
user$ wget -q http://sv.speling.org/filer/aspell-sv-1.3.8
.tar.gz
user$ tar xzf aspell-sv-1.3.8
.tar.gz
user$ cd aspell-sv-1.3.8

user$ make all
...
user$ su
Password:
root$ make install
...
root$ exit
user$ cd ..
user$ rm -rf aspell-sv-1.3.8

Användning av ordlistan

Ifall du till exempel vill testa filen "stavfel" efter stavningsfel med Aspell och Den store svenska ordlistan kan det göras med kommandot:

user$ aspell --lang=svenska check stavfel

Ifall ditt system i övrigt är inställt till att prata svenska med dig så kan "--lang=svenska" utelämnas.


Den svenska ordlistan till aspell är en del av SSLUG's lokaliseringsarbete.

Denna sidan underhålls av Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)