Den stora svenska ordlistan

- är en samling av svenska ord och information om dem.

Dokumentation

Huvudsakligen på danska.


Den store svenska ordlistan är en del av SSLUG's lokaliseringsarbete.

Denna sida underhålls av Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)